پراید + hp چسیت ؟

پراید +HP

بعد از اینکه در پروژه ایکس 100 پراید از خیلی جهات متحول شد حالا نوبت به موتورش رسید

موتور اندکی تقویت شده
بر طبق کاتالوگ
بهبود فنی سیستم سوخت رسانی و ساختار موتور

و جداول مقایسه با موتور قبلی

موتور قبلی 62.5 اسب 
موتور HP+ شده 69.3 اسب

مصرف بنزین قبلی 6.89
HP+ شده 6.31


hp+ دوگانه سوز
قبلی 53.8 اسب
فعلی 60.5 اسب

مصرف بنزین ، لیتر در 100 کیلومتر 
قبلی 7.49
فعلی 6.85

قیمت هم حدود 210 هزار تومن گرونتر نسبت به هر گونه ای با موتور معمولی

طراحی موتور توسط کارشناسان مرکز تحقیقات نوآوری سایپا و کارشناسان آلمانی انجام شده و تغییرات اعمال شده در تیپ +HP ، فقط در ارتقای قدرت موتورش بوده و اصلا دیگر قسمتهای ماشین تغییر نکرده است .

بعد از اینکه در پروژه ایکس 100 پراید از خیلی جهات متحول شد حالا نوبت به موتورش رسید

/ 0 نظر / 516 بازدید