یا علی

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر

 المستودع  فیها به عدد ما احاط به علمک

سایت انگلیسی زبان مذهب شیعه  که جدیدا راه اندازی شده :

www.greencar.persianblog.ir

دریافت پیشنهادات : vahidfakhrizadeh@yahoo.com

/ 0 نظر / 56 بازدید