کنیستر چیست ؟

کنیستر  (Canister):

 

کنیستر قطعه ای است به شکل مخزن یا قوطی که درون آن از دانه های فعال کربن پر شده است و معمولا به رنگ مشکی است.این قطعه معمولا زیر گلگیر سمت شاگرد نصب می گردد و به دلیل اینکه جز قطعات مصرفی در خودرو می باشد معمولا تا 80000 کیلومتر در شرایط نرمال استفاده از خودرو جوابگو است.
این قطعه کار اصلی خودرو را در زمان خاموش بودن موتور خودرو انجام می دهد به این صورت که چون این قطعه توسط دو شیلنگ از یک سو به مخزن سوخت(باک بنزین)و از سوی دیگر به منیفولد هوای ورودی متصل است،همواره به دلیل خلائی که در منیفولد وجود دارد بخارات موجود در باک به منیفولد ورودی هوا مکیده می شود که این بخارات در زمان روشن بودن موتور سوخته شده و در زمانی که موتور خاموش است به راحتی می تواند وارد هوای آزاد شود (البته در صورت نبود کنیستر) اما کنیستر از ورود این بخارات که حاوی مواد سمی هستند به هوای آزاد در زمان خاموش بودن موتور جلوگیری کند و این بخارات مضر را جذب کربن موجود در خود کند و هنگامیکه خودرو روشن می شود بخارات را برای سوزانده شدن به موتور بفرستد.
شیر برقی کنیستر قطعه ای است که از ECU دستر می گیرد و در واقع این قطعه وظیفه باز و بسته کردن مسیر را برای بخارات بر عهده دارد.

عیوب احتمالی:
با توجه به اینکه این قطعه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست به کار می رود خرابی آن تاثیر مستقیمی در کارکرد موتور نداشته و عیوبی که برای آن پیش می آید عبارتند از:
1.
شکستگی
2.
اشباع شدن
3.
فاسد شدن
4.
خرابی شیر برقی که در بعضی موارد با صدای تق تق همراه است که باید تعویض گردد.
5.
افزایش بسیار کم مصرف سوخت

/ 0 نظر / 28 بازدید